•  

  • درباره دانش‌پژوهی کاربرد
  • مزیت‌های دانش‌پژوهی کاربرد در فرانگر
  • لیست خدمات دانش‌پژوهی کاربرد

   

  درباره دانش‌پژوهی کاربرد

   

  دانش‌پژوهی کاربرد، در حقیقت به جنبه ارائه خدمات اشاره دارد. سؤالی که این شکل از دانش‌پژوهی به آن پاسخ می‌دهد این است که چگونه دانش به دست آمده می‌تواند در زمینه‌های عملی مورد استفاده قرار گیرد. تیم مشاوره شرکت دانش‌پژوهان مالی فرانگر دانش را در خدمت حل مشکلات و مسائل مالی و حسابداری شرکت‌ها به کار می‌گیرند. گستره این به‌کارگیری می‌تواند درزمینهٔ ایجاد زیرساخت‌های مالی و حسابداری تا ارائه خدمات مالی نوین  باشد. شایان ذکر است تجربیات آموخته‌شده در جریان این کاربرد دانش می‌تواند موجب غنای آموزش شود و مفاهیم جدیدی را ایجاد کند.

      

   

  مزیت‌های دانش‌پژوهی کاربرد در فرانگر

   

   

  • کاربردی بودن
  • مبتنی بر دانش که با تجربه همراه شده است

   

   

   

   

  لیست خدمات دانش‌پژوهی کاربرد

   

   

  .......

   

   

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی