• درباره دانش‌پژوهی ادغام
  • لیست خدمات دانش‌پژوهی ادغام

   

   

  درباره دانش‌پژوهی ادغام

   

   

  در  دانش‌پژوهی ادغام (scholarship of integration) پژوهشگر پا را از یک پژوهش محدود فراتر می‌نهد و درصدد جستجوی ارتباط بین پژوهش‌های صورت گرفته در درون یک رشته یا حتی بین رشته‌های مختلف برمی‌آید. این کار زمانی در حوزه دانش‌پژوهی قرار می‌گیرد که در یک تلاش منسجم و منظم با تفسیر و در هم آمیختن نتایج پژوهش‌های صورت گرفته منجر به ایجاد مفاهیم و دیدگاه‌های جدیدی شود.

      

   

   

  لیست خدمات دانش‌پژوهی ادغام

   

   

  تیم پژوهشگر شرکت دانش‌پژوهان مالی در حال حاضر پروژه قرآن‌پژوهی مالی و حسابداری را در دستور کار قرار داده که با استفاده از روش تفسیر موضوعی - علمی کاربرد مفاهیم حسابداری  و مالی در قرآن کریم  را ارائه می‌کند.

   

   

   

  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی